Ymse


For dei minste elevane er leiken viktig, og det å leike oppleves som lystbetont og motiverande. Gjennom den frie leiken skjer det mykje læring, og leiken er ein viktig arena for å trene på sosiale ferdigheiter, og for å bearbeide følelsar og opplevingar. Samstundes har også  den frie leiken verdi […]

Glimt frå leiken på Tryggheim Strand


Det er mange dagar som er verdt å markera iløpet av eit år. Me nærmar oss påske, og for oss på Tryggheim Strand kjem påska med nokre av dei viktigaste høgtidsdagane iløpet av året. Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag er heilt sentrale i den kristne bodskapen, og dei markerar me […]

Vaffeldagen, utekjøkken og Ukraina


Elevar på ungdomsskulen har nokre fag som dei vel sjølv, og praktisk håndverksfag er eitt av valgfaga me tilbyr i år. Det er sett av 2 timar i veka for desse faga. Elevane som har valgt dette faget skal læra seg å forstå og følge arbeidsteikningar eller instruksjonar for å […]

Praktisk håndverksfagI år har me hatt karneval for 1.-7. klasse, og det var ein ordentlig suksess. Store og små kom på skulen, utkledd i alt frå pappesker til 80-talsboms med hockeysveis og andre flotte karakterar. Me starta dagen i aulaen med ein andakt (av Super Mario), før me sang nokre songar, […]

Karneval i 1.-7. klasse 🎉🎉🎉


I år kan ungdomsskuleelevane velge mellom tre ulike valfag på Tryggheim Strand. Desse faga er Elevbedrift, Fysisk aktivitet og Praktisk håndverksfag. Alle desse faga er praktisk retta, og elevane er ofte svært motiverte for å arbeide med faget. Her skal du få bli litt betre kjent med årets elevbedrifter. I […]

Elevbedrift på Tryggheim Strand


Sundag 6. februar var det nasjonaldagen for samane. Det markerte me i 1.-2. klasse med å lære om samane på uteskuledagen. Her finn du nokre bildeglimt, samt ein liten video som gir ein stemningsrapport frå dagen. Me starta inne, og lærte litt om historien til samane, litt om det som […]

Samanes dagOnsdag 1. desember er søknadsfrist for skuleplass på Tryggheim Strand for neste skuleår. Sjølv om nokre klassar allereie er fulle, eller nærmar seg fulle, tek vi svært gjerne i mot fleire søknadar. Søknadsskjema finn du her: https://www.tryggheimstrand.no/skuleplass/

Hugs søknadsfristen 1. desember!


I haustferien, 10. oktober, var verdsdagen for psykisk helse. Onsdag markerte ungdomsskulen på Tryggheim dette. Å ha det vondt inni seg kan vere like vondt som å ha fysiske smerter, men så mykje vanskelegare å snakke om. Ein dag med dette er difor så viktig! – Korleis vere oppmerksam og […]

Alle har ei psykisk helse


Kva var det? Eg stoggar opp og lyttar. Legg hovudet på skakke og held pusten ein augneblink. Ja, det var det eg tenkte. Lyden av boomwhackers i hendene på ivrige elevar trengjer så vidt gjennom som svake, dansande lydbølgjer frå musikkrommet. Eg står i aulaen, hjartet av bygget og blir […]

Eit lite glimt frå kvardagenReisebloggen 2021 del 4 Torsdagen kom, sola skein, fuglane kvitra og det var heilt stille i huset. Sengene på hotellet var det ikkje noko å seie på, og Olav var starstruckt av å ha sove på samme rom som Knut Hamsun. Ein etter ein kom vi tuslande ned, og det […]

Les siste del av reisebloggen frå 10. klasse på tur