Maling med primærfargar


Det er spennende å utforske og undre seg over kva som skjer dersom me blandar fargar.
Kva skjer dersom eg blandar gul med blå? oj det blir jo grønn.
Kva skjer dersom me blandar rød og gul? oj det blir jo orange.
Disse oppdagingane gjere noko med gleden å male.
«Me treng jo berre tre fargar… det er gul, rød og blå» var det nokre som oppdaga. Ja, det er primærfarger. Men, blander me i litt kvit farge, så klarar me å lage lyse fargar.
«Me treng jo berre tre fargar… det er gul, rød og blå» (elevsitat)
Gleden i å utforske og undersøke egenskaper ved å blande primærfargene og kvit farge stig i klasserommet etterkvart som oppdagingane oppstår. Det høyres eit jubelrop når ein klarar å lage ein ny farge som nesten ser ut som gull. Det er stas. Det å få dele erfaringene med kvarander gjere noko med lærelysten og gleden i å se fargar og maleria ta form.
Gleden med maling veks når elevane får oppdage og blande fargar  sjølve.

This slideshow requires JavaScript.

Skriven av Inger Lise Lunde