Misjonsarbeid i koronatider

Har du lurt på korleis korona påverker misjonærane og arbeidet i Sør-Amerika? Ei lita oppdatering frå Marianne, Atle og Ingebjørg.

Misjonsprosjekt

Barn og ungdom, Samfunnsutvikling, Evangelisering og utdanning i Peru og Bolivia er kort sagt årets misjonsprosjekt på  Tryggheim Strand. Me samlar inn pengar til dette arbeidet og vil gjerne ha med deg til å bidra! Som du kanskje har fått med deg, var 2 elevar og 2 ansatte i Peru tidlegare i vinter og såg noko av arbeidet som vart …

Klar, ferdig, misjonsprosjekt!!!

  Tenk forrige skuleår samla me inn heile 200.000 kr til Vest Afrika! For nokre engasjerte elevar me har. Årets misjonsdag blir ein tanke annleis enn tidlegare år, men me let ikkje koronaviruset hindre oss i å samle inn pengar til det aller viktigaste. Misjonen er inne i ei krevjande tid økonomisk, og me på Tryggheim Strand, er så heldige …

God helg!

Me vil ønskje alle ei god helg her frå Tryggheim Strand! Alle har på sine vis hatt ei annleis skuleveke, der lærarar er foreldre og foreldre er lærarar, elevane er heime og heime er skule, skulen manglar liv og røre, og alt går i surr.🎡Uansett: Alle gjer ein viktig jobb, vi heiar på kvarandre, og er så takksame for landet …

Helsesjukepleiar

Elevar og pårørande som har spørsmål eller treng å snakke med ein helsesykepleier kan ringe Familiens Hus på Jørpeland på telefon: 51 74 21 80 mellom kl.08-15. Eleven/pårørendes navn, skole og telefonnummer vil bli skreve ned og Helsesykepleier på den skulen eleven går på blir kontakta og vil ringe eleven tilbake. Er ikkje den aktuelle helsesykepleieren tilgjengeleg vil ein anna …

Handtering av Covid 19/Koronavirus på Tryggheim Strand

Vi følgjer generelt med på FHI sin informasjon, og held oss til FHI og smittevernlege i Strand kommune i spesielle spørsmål som måtte angå skulen. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/   Strand kommune har også lagt ut informasjon på nettsidene sine angåande Covid-19/koronaviruset:  https://www.strand.kommune.no/aktuelt/covid-19-koronavirus.185090.aspx   På skulen følgjer vi desse prosedyrene: Før måltid: Vakter ved handvask, som ser til at alle vasker hendene godt …