Takk for i år!

Då var endå eit skuleår gått. Elevane har tatt sommarferie, og me har snudd nasen mot neste år med nye klassar og nye klasserom. Det har våre eit år lik andre år med både læringsmål og julespel, sosiale happeningar og avslutningsfest for årets 10. trinn. Likevel vart det ikkje eit år slik me hadde planlagt. Det kom ein ball med …

Rettsak i 8.-9. klasse

Sist fredag hadde 8. og 9. klasse rettssak i klasserommet. På førehand øvde dei på sine roller og førebudde rettssaken. Houddomaren og dei to meddomarane hadde god kontroll på tiltalen og lovparagrafane, aktoratet gjekk grundig inn i argumenta for å døme tiltalte, medan forsvarane gjorde alt dei kunne for å førebu argument for frikjenning.  Rettssaken vart eit oppgjer mellom forsvaret og aktoratet, …

Klar, ferdig, misjonsprosjekt!!!

  Tenk forrige skuleår samla me inn heile 200.000 kr til Vest Afrika! For nokre engasjerte elevar me har. Årets misjonsdag blir ein tanke annleis enn tidlegare år, men me let ikkje koronaviruset hindre oss i å samle inn pengar til det aller viktigaste. Misjonen er inne i ei krevjande tid økonomisk, og me på Tryggheim Strand, er så heldige …

God helg!

Me vil ønskje alle ei god helg her frå Tryggheim Strand! Alle har på sine vis hatt ei annleis skuleveke, der lærarar er foreldre og foreldre er lærarar, elevane er heime og heime er skule, skulen manglar liv og røre, og alt går i surr.🎡Uansett: Alle gjer ein viktig jobb, vi heiar på kvarandre, og er så takksame for landet …

Helsesjukepleiar

Elevar og pårørande som har spørsmål eller treng å snakke med ein helsesykepleier kan ringe Familiens Hus på Jørpeland på telefon: 51 74 21 80 mellom kl.08-15. Eleven/pårørendes navn, skole og telefonnummer vil bli skreve ned og Helsesykepleier på den skulen eleven går på blir kontakta og vil ringe eleven tilbake. Er ikkje den aktuelle helsesykepleieren tilgjengeleg vil ein anna …

Handtering av Covid 19/Koronavirus på Tryggheim Strand

Vi følgjer generelt med på FHI sin informasjon, og held oss til FHI og smittevernlege i Strand kommune i spesielle spørsmål som måtte angå skulen. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/   Strand kommune har også lagt ut informasjon på nettsidene sine angåande Covid-19/koronaviruset:  https://www.strand.kommune.no/aktuelt/covid-19-koronavirus.185090.aspx   På skulen følgjer vi desse prosedyrene: Før måltid: Vakter ved handvask, som ser til at alle vasker hendene godt …

Juliaca

Mandag morgon kl 07.00 satte me oss i minibussen med nasen mot Juliaca. Foran oss hadde me ein biltur på ca 5 timar inkludert stopp og me var heldige å ha med oss Ingebjørg på heile turen i Juliaca.  Turen frå Arequipa til Juliaca går gjennom fint landskap. Langs vegen fekk me sjå flokkar med alpakka og lama, samt Vicuña. …

Søndag

I dag har me fått vere med på gudstjeneste saman med nokre av misjonærane her i Peru. Det var veldig likt eit møte på bedehuset heime. Me prøvde så godt me kunne å synge med på dei spanske songane og fekk god oversetting av Tore. Pastoren talte ut i frå Lukas 2, då dei brakte Jesus til tempeletet. Han ba …

Misjonsarbeid og turist i Arequipa

No har me vore på tur ei heil veke, og me har fått veldig mange inntrykk og opplevingar her i Peru. Dei siste dagane har me vore i Arequipa. Me har fått ei god innføring i kva misjonsarbeid som blir gjort her, fått omvisning på Setela og blitt kjent med mange av misjonærane her. I tillegg har me og fått …