Ymse


I løpet av hausten som har vore, har 3.-4 trinn hatt eit stor tverrfaglig prosjekt om bærekraftig utvikling.  Gjennom haustens arbeid har dei utforska ulike sider, fått ein forståelse for kva det er og kan no gje flerie dømer på bærekraftig utvikling.  Her er noko av det me har gjort. […]

Bærekraftig utvikling


Det ligg nokre gjengløymde klede her på skulen. Høyrer noko at dette til hjå dykk?  Frist for henting er 29. Februar, då ryddar me det vekk og klede blir gitt til Fretex. Har de spørsmål ang. kleda? Ring gjerne skuletelefonen.

Gjengløymde klede


7. klasse utnytta kaldveret, sol og perfekte isforhold og avslutta første skuleveke i 2021 på isen! Dagen bestod av pølser og marshmallow på bål, varm kakao, skøytekurs med Olav, hockeykamp og svært god stemning. «Årets beste dag i 2021» -sitat elev. 

Solrik tur på isenVelkommen til skulestart i morgon 5. Januar.  Skulane i Strand startar på raudt nivå og er det i første omgang fram til 18. januar.  Me håpar alle har hatt ein fin ferie og ei god julefeiring!  Me gler oss til å starte opp igjen med eit nytt halvår sjølv om […]

Godt nyttår!


Har du lurt på korleis det går med bygginga av den nye skulen? Her får du ein liten sniktitt. Det er nok ikkje klart for innflytting heilt ennå, men me kan sjå konturane av  klasseromma, gymsalen og aulaen og me kan berre førestille oss korleis det blir til slutt. Ver […]

Snart klar for innflytting?


Akkurat nå er det åtte barn som trenger fosterhjem i sitt nærområde her i Strand, Hjelmeland og Forsand. Sammen med Fosterhjemstjenesten leter vi etter noen som kan åpne hjertet og hjemmet sitt for dem.   Morten (8), Lotte (12), Erik (6) og fem barn til venter på noen som kan gi dem trygghet og omsorg. Noen av barna liker friluftsliv […]

Vil du hjelpe et barn som har det vanskelig nå?I 7. klasse på Tryggheim Strand har me om elektrisitet i naturfagen, der målet vårt er å ta eit «fagbrev» i elektrisitet. Me har hatt ulike eksperiment. I dag hadde me eit forsøk der me fann ut korleis ein lysbrytar fungerer. Sjå på bileta frå dette forsøket.  Tidlegare har me […]

Fagbrev som elektrikarar!


Barn er berre barn sjølv om dei startar på skulen, og det må dei få lov til å vere. Med 6-åringen i fokus vil me legge til rette for ei begynnaropplæring tilrettelagt for det aktive barnet  der  leik,  utforskartrang  og  fysisk aktivitet  er  viktig  i kvardagen. I bokstavinnlæringa har me […]

Den viktige begynneropplæringa


Planteceller, dyreceller og bakterier. Veit du kva som skiller desse? Kva kjenneteiknar ei celle og kva består ei celle av? Det veit dei i 8. og 9. klasse på Tryggheim Strand. Vi har utforska cella som system, kva cellene inneheld og kva funksjonar dei ulike delene inni ei celle har. […]

Engasjerande naturfagHer på Tryggheim Strand ønskjer me å ha aktive elevar i klasserommet. Ein skule prega av liv, og klasserom med høg elevaktivitet anten det er i praktiske aktivitetar, munnlege diskusjonar eller sjølvstendige oppgåver. Elevar som er deltakande i si eiga læring.  Engasjerte elevar. Nysgjerrige elevar. Motiverte elevar. Det prøver me […]

Aktive elevar i klasserommet