Skulenærværsplan


Skulenærværsplan

Tryggheim Strand nyttar Strand kommune sin plan for skulenærvæ på lik lije med dei offentlege skulane i kommunen. Vi har dermed dei same grensene for bekymringsfullt fråvær, samt kva tid og korleis vi fylkgjer opp fråvær. Trykk på lenka for å lese planen.
Skulenærværsplan Strand kommune