Om skulenTryggheim Strand er ein kristen grunnskule eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband, og held til på Tau i Strand kommune.

Me held til i leigde lokalar på Tau aktivitetshus, men er godt i gang med bygging av skule. Til skulestart hausten 2021 flyttar me inn i nytt bygg i Tau sentrum.

Skulen tilbyr SFO og leksehjelp for dei som ynsker dette.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er interessert i å høyra meir om Tryggheim Strand!

Rektor Brynhild Samuelsen – 404 93 554

– Ass. rektor Jo Sølve Dalane – 480 31 449

– Styreleiar Arne Håkon Riskedal – 913 49 756


Kvifor kristen friskule? Les meir her!

Tryggheim Strand AS
Ryfylkevegen 1991
4120 Tau
post@tryggheimstrand.no
Telefon hovudbygg: 455 01 574
Telefon modulbygg: 477 90 670
Org.no 911 604 736

Gje ei gåve?
Kontonr 3000 28 61271

Så ber då desse orda mine i hjarte og sinn. (…) Lær dei vidare til borna dykkar, snakk om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp.5. Mosebok 11:18-19