Om skulen/kontakt


Tryggheim Strand er ein kristen grunnskule eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband. Me held til i nye lokaler i Tau sentrum.

Skuleåret 23/24 har me 118 elevar fordelt på 10 trinn.

Me er organisert som ein fådelt skule, der 1. og 2. trinn er ein klasse, 3. og 4. trinn er ein klasse og 5. og 6. trinn er ein klasse. Frå 7. trinn og oppover er kvart trinn ein eigen klasse.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er interessert i å høyra meir om Tryggheim Strand!

– Hovudnummer til skulen – 51 29 01 29

– Rektor Brynhild Samuelsen – 404 93 554, brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no

– Rektor Jo Sølve Dalane – 480 31 449, jo.dalane@tryggheimstrand.no

– Styreleiar Arne Håkon Riskedal – 913 49 756

Kvifor kristen friskule? Les meir her!

Tryggheim Strand AS
Torgvegen 9
4120 Tau
post@tryggheimstrand.no
Telefon: 51 29 01 29

Org.nr.: 911 604 736 Gje ei gåve?
Kontonr 3000 28 61271