Tilsette


Tilsette

Brynhild Samuelsen

Rektor

Brynhild Samuelsen

brynhild.samuelsen
@tryggheimstrand.no

404 93 554

Skriv til meg!

Jo Sølve Dalane

Ass. rektor
Adm. leiar
Faglærar

Jo Sølve Dalane

jo.dalane
@tryggheimstrand.no

480 31 449

Skriv til meg!

Rannveig Sve

Inspektør ungdomstrinn
Rådgjevar
Kontaktlærar 8.- 9. klasse

Rannveig Sve

rannveig.sve
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Randi Bjørkhaug

Spespedlærar

Randi Bjørkhaug

randi.bjorkhaug
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Solveig Aadland Kolflåth

Kontaktlærar 10. klasse

Solveig Aadland Kolflåth

solveig.kolflath@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Karen Fiskå

Kontaktlærar 7. klasse

Karen Fiskå

karen.fiska@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Natalie Bjørkeland

Kontaktlærar 5.-6. klasse

Natalie Bjørkeland

natalie.bjørkeland
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Stine Nessa

Kontaktlærar 3.-4. klasse

Stine Nessa

stine.nessa
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Gerd Elin Løge

Kontaktlærar 1.- 2. klasse

Gerd Elin Løge

gerd.elin.loge
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Ingibjørg Melberg

Faglærar

Ingibjørg Melberg

ingibjorg.melberg@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Bjarne Ydstebø

Faglærar

Bjarne Ydstebø

bjarne.ydstebo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Inger Lise Lunde

Faglærar

Inger Lise Lunde

inger.lise.lunde@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Kristina Flatebø Kalleland

Faglærar

Kristina Flatebø Kalleland

Faglærar

Skriv til meg!

Julianne Jenssen

Faglærar

Julianne Jensen

Faglærar

Skriv til meg!

Olav Fiskå

Miljøarbeidar
Vaktmeister
Faglærar

Olav Fiskå

Miljøarbeidar
Vaktmeister

Skriv til meg!

Sonja Norland

Sosiallærar
Miljøterapeut

Sonja Norland

Ta kontakt med meg, viss det er noko du lurar på!

Skriv til meg!

Monika Konradsen

Miljøterapaut

Monika Konradsen

Miljøterapaut

Skriv til meg!

Monica Nordbø

Miljøterapeut

Monica Nordbø

monica.nordbo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Gunn Tåve Norland

Miljøterapaut

Gunn Tåve Norland

Miljøterapaut

Skriv til meg!

Helene Tvedt Kvalvåg

Helsesjukepleiar

Helene Tvedt Kvalvåg

Tlf: 90 08 36 10

Ring meg!

Anne Marit Helgøy

Miljøterapeut

Valfrid Østerhus

Miljøarbeidar

Skriv til meg!

Hilke Ascheberg

Miljøarbeidar

Hilke Ascheberg

Miljøarbeidar

Skriv til meg!

Valfrid Østerhus

Miljøarbeidar

Valfrid Østerhus

Miljøarbeidar

Skriv til meg!

Inghild Kathrine Østerhus

Permisjon

Inghild Kathrine Østerhus

inghild.osterhus
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!
 
 
 
 

Vikar på Tryggheim Strand

Interessert? Meld di interesse!

Gjer nettlesar-vindauget din smalare eller breiare om bileta overlappar teksten.administrator