Tilsette


Jo Sølve Dalane
Fungerande rektor

tlf.: 48 03 14 49

Skriv til meg!

Rannveig Noraberg Sve
Avdelingsleiar ungdomstrinn
Rådgjevar
Kontaktlærar 10. trinn
Kontaktlærar 8. trinn

Gerd Elin Løge
Avdelingsleiar barnetrinn
Kontaktlærar 3./4. trinn


Randi Bjørkhaug
Spesped.koordinator
Spespedlærar


Karen Fiskå
Kontaktlærar 9. trinn
Spesped.ansvarleg u-skulen


Bjarne Ydstebø
Kontaktlærar 8. trinn
Faglærar

Ruben Fjell
Kontaktlærar 7. trinn
Faglærar

Ann Merete Meling
Kontaktlærar 5./6. trinnInger Lise Lunde
Kontaktlærar 1./2. trinn

Stine Nessa
Faglærar

Ingibjørg Melberg
Faglærar

Sigrid Helen Voster Sørskår
Faglærar

Renate Dalehaug
Faglærar

Tore Ydstebø
Faglærar

Olav Fiskå
Miljøarbeidar
Faglærar
Vaktmeister/driftsansvarleg

Hilke Ascheberg
Faglærar
Miljøarbeidar

Monica Nordbø
Miljøterapeut

k

Janne Aano Bø
Miljøterapeut

Anne Marit Helgøy
Miljøterapeut

Markus Laugaland
Faglærar
Miljøarbeidar

Sonja Norland
Miljøterapeut
Sosiallærar

Gunn Tåve Norland
Miljøterapeut
Sosiallærar

Kjersti Helen Vadla
Miljøterapeut

Marita Vold
Miljøterapeut

Brynhild Samuelsen
Rektor

Permisjon

k

Natalie Nordbø

Faglærar
Permisjon

Kristina Flatebø Kalleland
Faglærar

Permisjon

Inghild Kathrine Østerhus
Faglærar
Permisjon

Maria Bjørheim Steinskog
Faglærar

Permisjon