Tilsette


Tilsette

Brynhild Samuelsen

Rektor

Brynhild Samuelsen

brynhild.samuelsen
@tryggheimstrand.no

404 93 554

Skriv til meg!

Jo Sølve Dalane

Ass. rektor
Adm. leiar
Faglærar

Jo Sølve Dalane

jo.dalane
@tryggheimstrand.no

480 31 449

Skriv til meg!

Rannveig Sve

Avdelingsleiar ungdomstrinn
Rådgjevar
Kontaktlærar 10. trinn
Kontaktlærar 8. trinn

Rannveig Sve

rannveig.sve
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Randi Bjørkhaug

Spespedkoordinator
Spespedlærar

Randi Bjørkhaug

randi.bjorkhaug
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Karen Fiskå

Kontaktlærar 9. trinn

Karen Fiskå

karen.fiska
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Bjarne Ydstebø

Kontaktlærar 8. trinn
Faglærar

Bjarne Ydstebø

bjarne.ydstebo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Ruben Fjell

Kontaktlærar 7. trinn
Faglærar

Ruben Fjell

ruben.fjell
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Sigrid Helen Voster Sørskår

Kontaktlærar 5. og 6. trinn

Sigrid Helen Voster Sørskår

sigrid.sorskar
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Gerd Elin Løge

Avdelingsleiar barneskulen
Kontaktlærar 3. og 4. trinn

Gerd Elin Løge

gerd.elin.loge
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Inger Lise Lunde

Kontaktlærar 1.-2. trinn

Inger Lise Lunde

inger.lise.lunde
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Ingibjørg Melberg

Faglærar

Ingibjørg Melberg

ingibjorg.melberg
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Stine Nessa

Faglærar

Stine Nessa

stine.nessa
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Kristina Flatebø Kalleland

Faglærar

Kristina Flatebø Kalleland

kristina.kalleland
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Markus Laugaland

Faglærar
Miljøarbeidar
SFO

Markus Laugaland

markus.laugaland
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Natalie Nordbø

Faglærar

Natalie Nordbø

natalie.nordbo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Hilke Ascheberg

Miljøarbeidar
Faglærar

Hilke Ascheberg

hilke.ascheberg
@tryggheimstrand.n

Skriv til meg!

Olav Fiskå

Miljøarbeidar
Vaktmeister
Faglærar

Olav Fiskå

olav.fiska
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Anne Marit Helgøy

Miljøterapeut

Anne Marit Helgøy

annemarit.helgoy
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Gunn Tåve Norland

Sosiallærar ungdomsskulen
Miljøterapeut

Gunn Tåve Norland

gunntaave.norland
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Sonja Norland

Sosiallærar barneskulen
Miljøterapeut

Sonja Norland

sonja.norland
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Monica Nordbø

Miljøterapeut

Monica Nordbø

monica.nordbo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Berit Karin Ø. Braaten

Miljøterapeut

Berit Karin Ø. Braaten

beritkarin.braaten
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Kjersti Helen Vadla

Miljøterapeut

Kjersti Helen Vadla

kjersti.vadla
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Janne Aano Bø

Miljøarbeidar
SFO

Janne Bø Aano

janne.boe
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Lisa Voster

Helsesjukepleiar

Linn Andersen

Tlf: 90 08 36 10

Ring meg!

Inghild Kathrine Østerhus

Permisjon

Inghild Kathrine Østerhus

inghild.osterhus
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Maria B. Steinskog

Permisjon

Maria B. Steinskog

maria.steinskog
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!
 

Vikar på Tryggheim Strand

Interessert? Meld di interesse!

Gjer nettlesar-vindauget din smalare eller breiare om bileta overlappar teksten.administrator