Tilsette


Tilsette

Brynhild Samuelsen

Rektor

Brynhild Samuelsen

brynhild.samuelsen
@tryggheimstrand.no

404 93 554

Skriv til meg!

Jo Sølve Dalane

Ass. rektor
Adm. leiar
Faglærar

Jo Sølve Dalane

jo.dalane
@tryggheimstrand.no

480 31 449

Skriv til meg!

Rannveig Sve

Inspektør ungdomstrinn
Rådgjevar
Kontaktlærar 9. og 10. trinn

Rannveig Sve

rannveig.sve
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Randi Bjørkhaug


Spespedlærar

Randi Bjørkhaug

randi.bjorkhaug
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Karen Fiskå

Kontaktlærar 8. trinn

Karen Fiskå

karen.fiska@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Maria B. Steinskog


Kontaktlærar 7. trinn

Maria B. Steinskog

maria.steinskog@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Natalie Nordbø

Kontaktlærar 6. trinn

Natalie Bjørkeland

natalie.nordbo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Inghild Kathrine Østerhus

Kontaktlærer 5. trinn

Inghild Kathrine Østerhus

inghild.osterhus
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Gerd Elin Løge

Kontaktlærar 3. og 4. trinn

Gerd Elin Løge

gerd.elin.loge
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Inger Lise Lunde

Kontaktlærar 2. trinn, faglærar

Inger Lise Lunde

inger.lise.lunde@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Ruben Fjell

Kontaktlærar 1. trinn

Ruben Fjell

Kontaktlærar 1. og 2. trinn

Skriv til meg!

Stine Nessa

Faglærar

Stine Nessa

stine.nessa
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Kristina Flatebø Kalleland

Faglærar

Kristina Flatebø Kalleland

Faglærar

Skriv til meg!

Ingibjørg Melberg

Faglærar

Ingibjørg Melberg

ingibjorg.melberg@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Bjarne Ydstebø

Faglærar

Bjarne Ydstebø

bjarne.ydstebo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Olav Fiskå

Miljøarbeidar
Vaktmeister
Faglærar

Olav Fiskå

Miljøarbeidar
Vaktmeister

Skriv til meg!

Monica Nordbø

Miljøterapeut

Monica Nordbø

monica.nordbo
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Anne Marit Helgøy

Miljøterapeut

Anne Marit Helgøy

Miljøarbeidar

Skriv til meg!

Gunn Tåve Norland

Sosiallærar ungdomsskulen
Miljøterapeut

Gunn Tåve Norland

Miljøterapeut

Skriv til meg!

Sonja Norland

Sosiallærar
Miljøterapeut

Sonja Norland

Ta kontakt med meg, viss det er noko du lurar på!

Skriv til meg!

Hilke Ascheberg

Miljøarbeidar

Hilke Ascheberg

This is where the text for the back of your card should go.

Skriv til meg!

Berit Karin Ø. Braaten

Miljøterapeut

Berit Karin Ø. Braaten

beritkarin.braaten
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Kjersti Helen Vadla

Miljøterapeut

Kjersti Helen Vadla

kjersti.vadla
@tryggheimstrand.no

Skriv til meg!

Linn Andersen

Helsesjukepleiar

Linn Andersen

Tlf: 90 08 36 10

Ring meg!
 
 
 
 

Vikar på Tryggheim Strand

Interessert? Meld di interesse!

Gjer nettlesar-vindauget din smalare eller breiare om bileta overlappar teksten.administrator