Støtt skulenStøtt opp om Tryggheim Strand

Vi på Tryggheim Strand er så heldige å få vere med på noko av NLM sitt største barne-og ungdomsarbeid i regionen! Vi veks ut av lokala vi leiger og treng nytt skulebygg for å ha ein framtidsretta og bærekraftig skule.   For å få til ny skule, er me avhengige av økonomisk støtte lokalt! Håper du kan vere med!
De kan vere med på to måtar:
  1. Privat lån for ein periode på 3 – 7 år. Ta kontakt med oss og fyll ut skjema om innskuddsløfte.
  2.  Fast givarteneste, fast beløp i månaden. Bruk kontonr. 3000 28 61271
Ønskjer de å vere med på noko av dette, ta kontakt med ein av oss:

Brynhild Samuelsen, rektor,                                                                        Olav Løge, nestformann i styret,
tlf. 40493554                                                                                                        tlf. 48249482
brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no                                          olav.loge@lyse.net

Birger Helland, styreformann,
tlf. 90036672
bhelland@nlm.no

Vil du gje ei økonomisk gåve til Tryggheim Strand? Bruk kontonr. 3000 28 61271
Set gjerne opp eit fast beløp på nokre hundrelappar, eller det du vil, som du overfører kvar månad.

Tusen takk for di støtte!