Vi ynskjer alle elevar, og spesielt de som er heilt nye, hjarteleg velkomne tilbake etter sommarferie!   Første skuledag er torsdag 18. august kl. 08.35   Elevane møter i skulegarden, utanfor garderobane. Vaksne vil vere godt synlege i skulegarden.  ____________________________   Kjekt å repetere til skulestart:   Start- og […]

Velkomne til nytt skuleår!


Lærarstilling ved Tryggheim Strand Tryggheim Strand er ein kristen barne- og ungdomsskule i Strand kommune med ca 115 elevar på 1.-10. trinn. Frå november/desember 2022 har  vi ledig vikariat som lærar. For stillinga gjeld fylgjande:  60-100% stilling Moglegheit for forlenging av vikariat eller fast stilling.  Kombinasjon av undervisning på mellomtrinn […]

Ledig vikariat


Litt som å kome heim Intervju med Berit Karin Braaten, ein av mange flotte miljøvegleiarar på skulen.   Etter over 25 år innen helsevesenet trengte Berit Karin ei forandring. Ho er utdanna sjukepleiar og har arbeidd heile livet innen helse. Hausten 2021 starta ho her på Tryggheim Strand som miljøvegleiar, […]

Litt som å kome heimGår det an å spele volleyball i 1.-2. klasse? Kanskje ikkje med høgt nett, hard ball og diamantformasjon. Men om du bytter det høge nettet med eit badminton-nett, den harde ballen med ein ballong, og køyrer fritt vilt på plassering, så kan du få ein riktig så god oppleving.  Det […]

Volleyball i 1.-2. klasse


For dei minste elevane er leiken viktig, og det å leike oppleves som lystbetont og motiverande. Gjennom den frie leiken skjer det mykje læring, og leiken er ein viktig arena for å trene på sosiale ferdigheiter, og for å bearbeide følelsar og opplevingar. Samstundes har også  den frie leiken verdi […]

Glimt frå leiken på Tryggheim Strand


Det er mange dagar som er verdt å markera iløpet av eit år. Me nærmar oss påske, og for oss på Tryggheim Strand kjem påska med nokre av dei viktigaste høgtidsdagane iløpet av året. Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag er heilt sentrale i den kristne bodskapen, og dei markerar me […]

Vaffeldagen, utekjøkken og UkrainaElevar på ungdomsskulen har nokre fag som dei vel sjølv, og praktisk håndverksfag er eitt av valgfaga me tilbyr i år. Det er sett av 2 timar i veka for desse faga. Elevane som har valgt dette faget skal læra seg å forstå og følge arbeidsteikningar eller instruksjonar for å […]

Praktisk håndverksfag


I år har me hatt karneval for 1.-7. klasse, og det var ein ordentlig suksess. Store og små kom på skulen, utkledd i alt frå pappesker til 80-talsboms med hockeysveis og andre flotte karakterar. Me starta dagen i aulaen med ein andakt (av Super Mario), før me sang nokre songar, […]

Karneval i 1.-7. klasse 🎉🎉🎉


I år kan ungdomsskuleelevane velge mellom tre ulike valfag på Tryggheim Strand. Desse faga er Elevbedrift, Fysisk aktivitet og Praktisk håndverksfag. Alle desse faga er praktisk retta, og elevane er ofte svært motiverte for å arbeide med faget. Her skal du få bli litt betre kjent med årets elevbedrifter. I […]

Elevbedrift på Tryggheim StrandSundag 6. februar var det nasjonaldagen for samane. Det markerte me i 1.-2. klasse med å lære om samane på uteskuledagen. Her finn du nokre bildeglimt, samt ein liten video som gir ein stemningsrapport frå dagen. Me starta inne, og lærte litt om historien til samane, litt om det som […]

Samanes dag


Torsdag 27. januar var det 100 skuledagar sidan me starta opp i august. Det feira me i 1. og 2. klasse med ein 100-dagarsfest! Me har hatt nedtelling til denne dagen, og både born og vaksne har gleda seg til festen. Dagen starta opp inne på klasserommet. Der lagde me […]

100-dagarsfest 🎉🎉


Dagen er i gong og det er norsk som er faget for timen. Det sit spente elevar på stolen og lurer på kva ein skal til med i dag. I dag skal me ha stasjonar. Jubelen står i taket for stasjonar er det kjekkaste me veit :). På ein stasjon […]

Frå bokstavar til rim og diktSkulen vår er næraste nabo til den nye kyrkja på Tau som opna 12. september i haust.  Veka etter opninga var me på besøk i kyrkja og fekk omvisning av administrasjonsleiar Liv Åse Gaard.  Ho fortalde oss om kyrkja,  møblane og  den flotte altertavla. Elevane fekk studere kyrkjekunsten på nært hald, […]

5. klasse på besøk i den nye kyrkja på Tau ...


I haustferien, 10. oktober, var verdsdagen for psykisk helse. Onsdag markerte ungdomsskulen på Tryggheim dette. Å ha det vondt inni seg kan vere like vondt som å ha fysiske smerter, men så mykje vanskelegare å snakke om. Ein dag med dette er difor så viktig! – Korleis vere oppmerksam og […]

Alle har ei psykisk helse


Kva var det? Eg stoggar opp og lyttar. Legg hovudet på skakke og held pusten ein augneblink. Ja, det var det eg tenkte. Lyden av boomwhackers i hendene på ivrige elevar trengjer så vidt gjennom som svake, dansande lydbølgjer frå musikkrommet. Eg står i aulaen, hjartet av bygget og blir […]

Eit lite glimt frå kvardagen  Det starta med frustrerte elevar, så kom eit brev og det har endt med ei forandring for heile skulen. Ei rot til konflikt i alle heimar, ein diskusjon som stadig er opp i media og ei kjelde til engasjement når me skriv argumenterande tekstar i norsktimane. Lekser. Dei har […]

LekseFRISK