Søk skuleplass


Vi tek svært gjerne i mot nye elevar på Tryggheim Strand! For skuleåret 24/25 er det søknadsfrist 1. desember. Etter 1. oktober tek vi ikkje inn nye elevar for gjeldande skuleår. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om søknad og elevplass. Frå og med skuleåret 2023/2024 er det gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar!

[x_text][/x_text]