Søk skuleplass


Vi tek svært gjerne i mot nye elevar på Tryggheim Strand! For skuleåret 24/25 var det søknadsfrist 1. desember. Det er mogleg å søkje etter denne fristen også, og vi tek inn elevar dersom det er ledig kapasitet. Etter 1. oktober tek vi ikkje inn nye elevar for gjeldande skuleår, men me har ledig plass i dei fleste klassane frå hausten 2024. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om søknad og elevplass. Frå og med skuleåret 2023/2024 er det gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar!

[x_text][/x_text]