Søk skuleplass


Vi tek svært gjerne i mot nye elevar på Tryggheim Strand. Søknadsfrist for neste skuleår er 1. desember. Vi praktiserer òg løpande inntak av elevar dersom det er ledig kapasitet i klassane.

[x_text][/x_text]