Gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar frå hausten!


Styret for Tryggheim Strand har vedteke å innføre gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar frå og med skuleåret 2023/2024.  Me tek svært gjerne imot fleire elevar på både desse trinna og elles der det er ledig plass. Det er fullt eller nesten fullt i fleire av klassane, men me har løpande opptak for neste skuleår fram til 1. oktober dersom det er ledig kapasitet. Velkommen som søkjar!