Gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar!


Styret for Tryggheim Strand har vedteke å innføre gratis skuleplass for 1. og 2. klassingar frå og med skuleåret 2023/2024.  Me tek svært gjerne imot fleire elevar på både desse trinna og elles der det er ledig plass.  Velkommen som søkjar!