Utlysing spesialpedagog


Vi søkjer etter spesialpedagog!
Er du, eller kjenner du aktuelle kandidatar? Ta kontakt med oss snarast!
Vi har ledig 30-40%stilling som spesialpedagog med undervisningskompetanse i faga:
– Matematikk
– Norsk
– Engelsk
Oppstart 1.8.2019
For meir informasjon – kontakt rektor Brynhild Samuelsen, tlf 40493554, eller på mail
brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no