Nytt skulebygg!


Vi på Tryggheim Strand er så heldige å få vere med på noko av NLM sitt største barne- og ungdomsarbeid! Vi veks ut av lokala vi leiger, og treng nytt skulebygg for å ha ein framtidsretta og bærekraftig skule.

For å få til ny skule, er me avhengige av økonomisk støtte lokalt! Håpar du kan vere med!

Vi inviterer til

Informasjonsmøte onsdag 8. mai  kl. 19.30 på Tryggheim Strand.

Regionleiar Kolbjørn Bø: – Misjonsstrategi / Skulestrategi

Kvifor ønskjer NLM kristne skular?

Er penger gitt til Tryggheim Strand, penger gitt til misjon?

Arkitekt Kjell Sverre Håland viser teikningar og fortel om tankane bak bygget

Olav Løge informerer om finansieringsbehovet

Det vert servert pizza mm.

Velkommen til alle som er interessert i å høyre meir om den nye skulen.

Velkommen også til deg som har bestemt deg, eller lurer på å støtte bygginga av ny skule!

Vel møtt!