Foredrag av Alexis Lundh


23. april er vi på Tryggheim Strand så heldige å få besøk av Alexis Lundh fra Heltfri.net og Tro og medier.
I skuletida vil han ha foredrag for elevane frå 7. klasse og oppover og kl 18.00 er alle foreldre velkommen til foredrag.
Denne foreldresamlinga er for deg med barn mellom 10 og 18 år. Den er åpen for alle, men foreldre på Tryggheim Strand er spesielt inviterte.

Tema vi vil forsøke berøre på den korte samlinga er:
– Verdiar
– Mediepåvirkning
– Definisjonsretten på kjærlighet
– Seksualitet som ei frukt av kjærlighet
– Grenser
– Skam
– Relevant statistikk og forskning knytte til pornografi