Nytt skulebygg


Vi bygger  2600 m^2 med plass til 120-130 elevar.
Det blir gymsal, aula, kantine, spesialrom og klasseromsfløy.
Vi lar 3. etg stå uinnreda(byggetrinn 2).
Med ferdig utbygd skule er det plass til 200 elevar på 3500m^2.

 

Økonomisk støtte til skulebygging

Vi på Tryggheim Strand er så heldige å få vere med på noko av NLM sitt største barne-og ungdomsarbeid i regionen! Vi veks ut av lokala vi leiger og treng nytt skulebygg for å ha ein framtidsretta og bærekraftig skule.   For å få til ny skule, er me avhengige av økonomisk støtte lokalt! Håper du kan vere med!
De kan vere med på to måtar:
  1. Privat lån for ein periode på 3 – 7 år. Ta kontakt med oss og fyll ut skjema om innskuddsløfte.
  2.  Fast givarteneste, fast beløp i månaden. Bruk kontonr. 3000 28 61271
Ønskjer de å vere med på noko av dette, ta kontakt med ein av oss:

Brynhild Samuelsen, rektor,                                                                        Olav Løge, nestformann i styret,
tlf. 40493554                                                                                                        tlf. 48249482
brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no                                          olav.loge@lyse.net

Birger Helland, styreformann,
tlf. 90036672
bhelland@nlm.no