Daily Archives: 22. mai 2019


Vi bygger  2600 m^2 med plass til 120-130 elevar. Det blir gymsal, aula, kantine, spesialrom og klasseromsfløy. Vi lar 3. etg stå uinnreda(byggetrinn 2). Med ferdig utbygd skule er det plass til 200 elevar på 3500m^2.   Økonomisk støtte til skulebygging Vi på Tryggheim Strand er så heldige å få […]

Nytt skulebygg