Informasjonsmøte for vegen vidare


Tryggheim Strand har kome langt på desse første åra, men har framleis ein lang veg å gå.
Vil du gå med oss? Vi treng di støtte.
Det vert heldt informasjonsmøte for alle som er interessert i å støtta Tryggheim Strand tirsdag 7. juni kl 19.00 og ny moglegheit torsdag 9. juni kl 19.00. Begge møtene er på Tau Aktivitetshus.

Vel møtt!