Uteområda har fått ei oppgradering!


Nye plantar og ny bork i beda som tidlegare var heilt overgrodd av ugras.
Vakkert! 🙂

20160512_152056

20160512_152054I dessa dagane før 17. mai har frivillige stått på for å pynta uteområda til Tryggheim Strand. Til glede for elevar og alle andre som nytter uteområda. Etterkvart vil det gjerne òg verta stelt i stand nokre sitteplassar nede ved volleyballbana.