Daily Archives: 20. mai 2016


Tryggheim Strand har kome langt på desse første åra, men har framleis ein lang veg å gå. Vil du gå med oss? Vi treng di støtte. Det vert heldt informasjonsmøte for alle som er interessert i å støtta Tryggheim Strand tirsdag 7. juni kl 19.00 og ny moglegheit torsdag 9. […]

Informasjonsmøte for vegen vidare