Monthly Archives: mai 2016


Tryggheim Strand har kome langt på desse første åra, men har framleis ein lang veg å gå. Vil du gå med oss? Vi treng di støtte. Det vert heldt informasjonsmøte for alle som er interessert i å støtta Tryggheim Strand tirsdag 7. juni kl 19.00 og ny moglegheit torsdag 9. […]

Informasjonsmøte for vegen vidare


Nye plantar og ny bork i beda som tidlegare var heilt overgrodd av ugras. Vakkert! 🙂 I dessa dagane før 17. mai har frivillige stått på for å pynta uteområda til Tryggheim Strand. Til glede for elevar og alle andre som nytter uteområda. Etterkvart vil det gjerne òg verta stelt […]

Uteområda har fått ei oppgradering!