Elevbedrift på Tryggheim Strand


I år kan ungdomsskuleelevane velge mellom tre ulike valfag på Tryggheim Strand. Desse faga er Elevbedrift, Fysisk aktivitet og Praktisk håndverksfag. Alle desse faga er praktisk retta, og elevane er ofte svært motiverte for å arbeide med faget. Her skal du få bli litt betre kjent med årets elevbedrifter. I år har me tre flotte elevbedrifter: Kantina Snacks EB, Hjelperne Tryggheim og Sy Ringen. Her kan lese kva dei skriv om seg sjølve, og om kva dei kan tilby. Sjekk dei gjerne ut på sosiale medium, og følg dei om du ynskjer.

 

Kantina Snacks EB

Hei! Me er 5 stykk frå ungdomsskulen som har starta opp ei elevbedrift som heiter Kantine Snacks EB! Vårt mål kvar veke er å gje elevar og tilsette ved Tryggheim Strand eit godt tilskudd i matpausen!

– Følg oss på Facebook: Kantine Snacks EB

 

Hjelperne Tryggheim

Hvis du trenger hjelp kan du spørre oss. Hjelperne me kan hjelpe med både stort og smått, me tar 70 kr timen per person. Me er 7 ungdommer til sammen i en elevbedriften. Du trenger ikkje leie alle, du kan for eksempel leie 2 stk hvis det kun er det som trengs. Me kan gjøre for eksempel hagearbeid, innearbeid og hvis du vil kan me til og med lufte dyra dine. Me har og to stk som kan sitte barnevakt. Me kan gjer det du trenger hjelp til!

Ta kontakt: Daglig leder Thomas Gard 

92136670 

Facebook: Hjelperene Tryggheim

Sy Ringen

Me er nokre jenter i 8. klasse på Tryggheim Strand, som har elevbedrift som valgfag. Me har kalt gruppa vår for Sy Ringen og me syr scrunchies og kjøkkenfiller i forskjellige fargar.

Du kan finne oss på

Facebook: Sy Ringen elevbedrift

Instagram: syringen_ub