Elev og vaktmeister


På Tryggheim Strand får elevane moglegheit til å velje arbeidslivsfag som eit alternativ til språkfaget spansk. Her får dei arbeide meir praktisk, og ein time i veka er dei vaktmeistrar på skulen. Då kan ansatte på skulen melde inn behov, så stiller dei gledeleg opp for å hjelpe.

Elevane seier sjølv at det er meir motiverande å ha fag som er meir praktiske, og at dei er glade for å kunne ha dette faget på skulen.

Her ser de nokre glimt frå vaktmeisterjobbane:

This slideshow requires JavaScript.

 

Skrive av: Karen Gard Fiskå