Skuletur til Noas Ark

Skulen foran Noas Ark

Som ei fin avslutning før haustferien vitja vi idag ein småskalamodell av Noas Ark i Stavanger. Turen var ei oppleving for både vaksne og born. I arken kunne vi finna utstilte dyr og skulpturar og også nokre levande skapningar, som pytonslange og kaniner. I dei forskjellige romma i arken kunne vi sjå fleire av dei sentrale bibelhistoriane utspela seg, og …

Mobiltelefonen erstattar meldingsboka

Mobilskole TryggheimStrand

Tryggheim Strand vert no ein såkalla «Mobilskole». Det vil seie at vi tek i bruk tenesta som Mobilskole.no leverer. Dette medfører at vi sluttar med meldingsbøker, og går over til SMS-baserte meldingar. Dette går kjappare, og er meir påliteleg. For meir info om korleis du skal bruka tenesta kan du alltid gå i menyen, under «Lenker» og trykkja på «Mobilskole», …

Elevane set sitt eige preg på uteområda

20150819_124312

Denne veka har elevane i mellomtrinnet sett sitt eige preg på uteområda. «Rampå» har fått seg eit strøk maling av ivrige og stolte brukerar av ho, veggen bak sandkassen har fått ny farge, og «skogen» – det nye utvida leikeområdet til skulen, har for alvor blitt innteke av engasjerte og fantasirike born. Eit tre vert ein benk, nokre greiner vert …

Vi gler oss!

DSC01620 Favoritt crop lighten

No gler vi oss til å ta imot nye og gamle elevar til nytt skuleår på Tryggheim Strand! Berre ein dag att, før skulestart. Både elevar, lærarar og foreldre kjenner nok på sommarfuglar i magen.