Uteskule i 1.-2. klasse


Som mange kanskje veit har 1. og 2. klasse har uteskule kvar torsdag. Då går me ut av klasserommet store deler av dagen og bruker skogen som læringsarena. For det meste er dette naturen i nærområdet til skulen, men av og til legg me inn andre større eller mindre utfukter.

I løpet av ein uteskuledag har me mange ulike fag.På torsdag var me på til Ugeli og då jobba med matte. Me jobba med kompetansemål i matte:» Eg kan telje opp ei mengd, lage teljestrekar og skrive antall.»