Trygt og godt skulemiljø


Frå 1. august gjeld nye reglar for elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø. Det er lovfesta nulltoleranse mot mobbing, og det er tydelegare krav og forventningar til kva skulen skal gjere når ein elev ikkje har det trygt og godt. Fylkesmannen skal tidlegare enn før på banen viss ikkje skulen gjer nok for å hjelpe eleven.

§ 9A.   Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.