Eit kors i arbeid


 
Anne Sofie BøeForfatter
I Engelsk fekk fem elevar ei oppgåve. Dei skulle byggja eit kors av drivved. Elevane fekk ei ekstra utfordring; å snakke engelsk mens dei bygde det. Me skal følgje dei gjennom heile framgongen. Dei fulgte dette eksempelet: 

Planleggjing av korleis plankane skulle passe. Nokre sagar, andre planlegg korset, på engelsk. Korset ser lovande ut. Om dei fortsett slik vil korset bli akkurat som planlagt. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Drilling og spikring av dei siste delane av korset. 

  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Her er resultatet. Det vart akkurat som planlagt. Endå bedre! No skal det hengast opp på veggen  på skulen. No er prosjektet ferdig. Hardt arbeid lønner seg,