Sjølvbiografi


Elevane på 7. trinn har no gjeve ut sin eigen sjølvbiografi!
Dette arbeidet har gjort at elevane har fått god trening i lengre tekstoppgåver.
Det som også var kjekt var at vi blei betre kjende med kvarandre! Elevane sjølv har skrive om både barndom, oppvekst, barnehagen, fyrste skuledag, triste og spanande historiar frå livet deira og draumar om framtida.