Pappbyen


Dei siste vekene har 1.-4. klasse hatt eit spennande fellesprosjekt i Kunst og handverkstimane. Oppgåva har vore å lage ein by av pappesker. Alle har vore ivrige arkitektar og det har vore høgt engasjement. Alle har funne sin plass, og berre fantasien har satt grenser for kva som har funne vegen inn i byen. No nærmar den seg ferdig og de kan få eit lite innblikk i arbeidet med byen.Byen blir ståande til utstilling på misjonsdagen 13. juni. Etter utstillinga vil me gjerne gje vekk byen til nokon som kan ha glede av den. Sei ifrå om de er interessert.

DSC_0918 (2)

DSC_0782 (2)

DSC_0912 (2)

DSC_0913 (2)