Ledige lærarstillingar


Lærarstillingar ved Tryggheim Strand

Tryggheim Strand er ein kristen barne- og ungdomsskule i Strand kommune med ca 110 elevar på 1.-10. trinn. Frå hausten 2022 har vi ledige vikariat som lærar.

For stillingane gjeld fylgjande: 

 • 70-100% stilling
 • Moglegheit for forlenging av vikariat eller fast stilling. 
 • Undervisning på barnetrinn, men det kan òg vera aktuelt med ungdomstrinn eller ein kombinasjon av desse.  
 • Kontaktlæraransvar

Alle fag er aktuelle, men me ser særleg etter deg som har 

 • Norsk
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Spesialpedagogikk
 • Spansk

Me ynskjer deg som:

 • er ein dyktig og tydeleg klasseleiar 
 • kan ha andaktar for elevane
 • er god til å byggje relasjonar til elevar og kollegaar
 • er fleksibel og er god til å samarbeide
 • kan bidra positivt i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skulen
 • trivst med ein hektisk kvardag

Kvalifikasjonar:

 • formelt kvalifisert for undervisning i grunnskule
 • trygg i nynorsk som undervisningsspråk
 • den som vert tilsett må leggje fram politiattest
 • Me legg stor vekt på personlege eigenskapar

Vi kan tilby eit godt og inkluderande arbeidsmiljø som er prega av fokus på fagleg utvikling, arbeidsglede, kreativitet og gode verdiar.

Vi forutset at søkjar bekjenner den kristne trua og kan identifisere seg med formål og verdiar i samsvar med verdidokumentet for skular i Misjonssambandet.

Søknad, CV og referansar sender du til brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no

For meir informasjon – kontakt rektor Brynhild Samuelsen, tlf. 51 29 01 29.

Søknadsfrist: Snarast