Kajakkpadling og livberging


Bilete seier meir enn tusen ord.

Fredag nytta 8. og 9. fineveret og var ein tur i sjøen i gymtimen.  Dei øvde på å utføre livberging i vatn, og fekk praktisere friluftsliv i ulike nærmiljø. Veldig kjekt å  få lært dette på ein så flotte dag. Bileta talar for seg sjølve, og det var ei veldig kjekk oppleving for alle.

  • cof
  • dav
  • cof
  • cof
  • cof
  • dav