Daily Archives: 4. June 2018


Fredag nytta 8. og 9. fineveret og var ein tur i sjøen i gymtimen.  Dei øvde på å utføre livberging i vatn, og fekk praktisere friluftsliv i ulike nærmiljø. Veldig kjekt å  få lært dette på ein så flotte dag. Bileta talar for seg sjølve, og det var ei veldig […]

Kajakkpadling og livberging