Heim


Treng du nokon å snakke med? 

Ta kontakt med sosiallærar for barnetrinn – Sonja – eller sosiallærar for ungdomstrinn – Gunn Tåve. Du kan òg ta kontakt med helsesjukepleiar på tlf. 900 83 610. Sjå meir her: Helsesjukepleiar

Ringevikar

Vi har behov for fleire som kan vera vikar hjå oss. Er det aktuelt for deg?

Likar du skulen vår? Del på facebook, då vel!

  •  
Tryggheim Strand er ein skule der eleven vert sett, både fagleg og sosialt. Her får elevane røyna seg på utfordringar for både tanke og sinn. Dei får sjå seg sjølve, kvarandre og verda i eit nytt lys – og dei får verta ekstra godt kjende med dei kristne sanningane og verdiane.
Heilskap i skulen – heilskap i mennesket.

Aller mest ynsker eg

Treng du nokon å snakke med? 

Ring sosiallærar Sonja tlf: 920 99 964 eller Familiens hus tlf: 5174 2180. Sjå meir her: Helsesjukepleiar