100×100 aksjonen – oppdatering


Vi er no oppe i 61 gjevarar i 100×100 aksjonen vår, – hjelp til finansiering av nytt skulebygg. Det gir i snitt 375 kr pr månad – eller 23000 kr til saman. Dette dekker ca 7 mill kr i lån!

No treng me berre at alle faste gjevarar utfordrer og får ein ny fast gjevar – så er me over målsettinga om 100 gjevarar!

Spre ordet vidare! 

Kontonr: 3000 28 61271