Daily Archives: 4. December 2019


Vi er no oppe i 61 gjevarar i 100×100 aksjonen vår, – hjelp til finansiering av nytt skulebygg. Det gir i snitt 375 kr pr månad – eller 23000 kr til saman. Dette dekker ca 7 mill kr i lån! No treng me berre at alle faste gjevarar utfordrer og […]

100×100 aksjonen – oppdatering