Foreldremøte

Velkommen til foreldremøte på Tryggheim Strand

 onsdag 11. september kl. 18.00 -20.00

       Program: 

kl. 18.00:Felles start og info i matsalen i hovedbygget

     kl.19.00: Klassevis i klasseromma

 Vi ønskjer å legge til rette for eit godt samarbeid gjennom heile skuleåret med dykk føresette. Dette er eit viktig møtepunkt i starten av skuleåret.

Vel møtt!