Lærar på Tryggheim Strand


Tryggheim Strand er ein kristen barne-og  ungdomsskule på Tau i Strand kommune.

Vi søkjer no etter:

  • Tysklærar for snarleg tiltredelse

  • Vi søkjer lærar frå 1.august 2018:

  • vikariat 80%

Særleg aktuelle fag:Spansk, Tysk, Kroppsøving, Engelsk

Lærarar med andre fag oppmodast også til å søkje

Arbeidsoppgåver og ansvarsområder er:

– undervisning i aktuelle fag.

-kunne ha andakt for elevane

Kvalifikasjonar :

Formelt kvalifisert for undervisning i grunnskule.

 

Vi treng engasjerte og fleksible lærarar som kan bidra til å byggje eit godt fagleg og sosialt miljø, og som aktivt vil vere med å fremje skulen si kristne målsetjing

Vi kan tilby eit godt og inkluderande arbeidsmiljø som er prega av arbeidsglede, kreativitet og gode verdiar.

Vi forutset at søkjar bekjenner den kristne tru og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdiar i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Den som vert tilsett må leggje fram politiattest.

Søknad, CV og referansar sender du til:

Tryggheim Strand, Ryfylkeveien 1991, 4120 Tau, eller

– epost: brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no

For meir informasjon – kontakt

rektor Brynhild Samuelsen, tlf. 404 93 554.

 

Søknadsfrist: 1.mars 2018

Tiltredelse: 1.august 2018