Helsesjukepleiar

Elevar og pårørande som har spørsmål eller treng å snakke med ein helsesykepleier kan ringe Familiens Hus på Jørpeland på telefon: 51 74 21 80 mellom kl.08-15.

Eleven/pårørendes navn, skole og telefonnummer vil bli skreve ned og Helsesykepleier på den skulen eleven går på blir kontakta og vil ringe eleven tilbake.

Er ikkje den aktuelle helsesykepleieren tilgjengeleg vil ein anna ringe tilbake.

Det kan være greit å vite at det kan ta litt tid før nokon ringer tilbake.

 

Mvh skolehelsetjenesten

i Strand kommune.