Ja til meir aktiv undervisning!


5 og 6 klasse har i det siste benytta seg av undervisningsopplegg frå TL (trivselslederprogrammet.),  som er aktive undervisningsopplegg. 
Vi har prøvd ut «grammatikk-stafett» to gonger, til stor suksess. I dag var temaet adjektiv, og elevane skulle springe fram og gradbøye det adjektivet dei fekk beskjed om. Begge laga vann kvar sin gong 🙂

  • 20180511_104813
  • 20180511_105305