Helsesyster


Me har fått fast helsesøster på skulen; Helene Tvedt Kvalvåg
Ho er på skulen tysdagar og fredagar frå 8.00- 11.35

Elevane har då moglegheit til å ta kontakt dersom dei ønskjer å snakke med henne.
Føresette kan også ta kontakt.
Tlf: 90 08 36 10