Bruk hue!


Vet du hva barn og ungdom gjør på nett og mobil?

Bruk hue er Norges største skuleturne mot nettmobbing.  Dei reiser rundt i heile Norge og held foredrag for elevar, lærarar og foreldre.
Onsdag 5. september for me besøk av Bruk hue her i Strand og alle frå 6.-10. klasse får bli med. På kveldstid same dag kl 18.o0 er alle foreldre invitert til samling i gymsalen Jørpeland ungdomsskule. Oppfordrer alle foreldre til å få dette med seg!
Målet med foredraget er å forebygge nettmobbing ved å engasjere og bevisstgjere både barn og vaksne.  Bruk hue er drevet av Telenor i samarbeid med Røde Kors ved Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet. Sjekk ut nettsida for meir info: https://brukhue.com/