Gledelig vedtak frå kunnskapsdepartementet


No har me endeleg fått godkjenning for 200 elevar på skulen. Det syns me er kjempekjekt! Det skaper gode rammer for vidare drift, spesielt i samband med planlegging av ny skule.  På slutten av forrige veke vart det feira med kake og gele til heile skulen.
Per idag har me i overkant av 60 elevar. Vedtaket frå departementet gjer at me har rom for mange fleire elevar.

Kjenner du nokon?