Engasjerande naturfag


Planteceller, dyreceller og bakterier. Veit du kva som skiller desse? Kva kjenneteiknar ei celle og kva består ei celle av?

Det veit dei i 8. og 9. klasse på Tryggheim Strand. Vi har utforska cella som system, kva cellene inneheld og kva funksjonar dei ulike delene inni ei celle har. Sjå den fine oppsummeringa dei laga der dei også fekk lært litt om modellene sine svakheiter.