Aski Raskiveker på småtrinnet


Her på Tryggheim bruker me Aski Raski i leseopplæringa. Dei neste vekene har me ekstra fokus på det på småtrinnet, og leseleksene er på Aski Raski.  Det er for å øve på den tekniske biten med lesinga. Alle øver på sitt nivå og får tilpassa opplæring.
«Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever av Aski Raski lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett.»askiraski.no/