Daily Archives: 22. november 2022


  Har du bestemt deg for å søkje, eller vurderer å søkje skuleplass på Tryggheim Strand? Søknadsfristen for neste skuleår, med oppstart i august 2024, var 1. desember. Men me har framleis ledig kapasitet i dei fleste klassane, så dersom du eller nokon du kjenner vurderer å søkje skuleplass hjå […]

Søk skuleplass på Tryggheim Strand!