Monthly Archives: august 2022


No er vi endelig i gong med eit nytt skuleår. Mykje er nytt for mange, medan mange kjem tilbake og kjenner at noko er kjendt frå før. Me har 18 elevar som er heilt nye på skulen, tre av dei er førsteklassingar, og resten er fordelt på dei andre trinna.  […]

Ein ny start


    Vi ynskjer alle elevar, og spesielt de som er heilt nye, hjarteleg velkomne tilbake etter sommarferie!   Første skuledag er torsdag 18. august kl. 08.35   Elevane møter i skulegarden, utanfor garderobane. Vaksne vil vere godt synlege i skulegarden.  ____________________________   Kjekt å repetere til skulestart:   Start- og […]

Velkomne til nytt skuleår!