Yearly Archives: 2020


Har du lurt på korleis det går med bygginga av den nye skulen? Her får du ein liten sniktitt. Det er nok ikkje klart for innflytting heilt ennå, men me kan sjå konturane av  klasseromma, gymsalen og aulaen og me kan berre førestille oss korleis det blir til slutt. Ver […]

Snart klar for innflytting?


Akkurat nå er det åtte barn som trenger fosterhjem i sitt nærområde her i Strand, Hjelmeland og Forsand. Sammen med Fosterhjemstjenesten leter vi etter noen som kan åpne hjertet og hjemmet sitt for dem.   Morten (8), Lotte (12), Erik (6) og fem barn til venter på noen som kan gi dem trygghet og omsorg. Noen av barna liker friluftsliv […]

Vil du hjelpe et barn som har det vanskelig nå?


I 7. klasse på Tryggheim Strand har me om elektrisitet i naturfagen, der målet vårt er å ta eit «fagbrev» i elektrisitet. Me har hatt ulike eksperiment. I dag hadde me eit forsøk der me fann ut korleis ein lysbrytar fungerer. Sjå på bileta frå dette forsøket.  Tidlegare har me […]

Fagbrev som elektrikarar!Barn er berre barn sjølv om dei startar på skulen, og det må dei få lov til å vere. Med 6-åringen i fokus vil me legge til rette for ei begynnaropplæring tilrettelagt for det aktive barnet  der  leik,  utforskartrang  og  fysisk aktivitet  er  viktig  i kvardagen. I bokstavinnlæringa har me […]

Den viktige begynneropplæringa


Planteceller, dyreceller og bakterier. Veit du kva som skiller desse? Kva kjenneteiknar ei celle og kva består ei celle av? Det veit dei i 8. og 9. klasse på Tryggheim Strand. Vi har utforska cella som system, kva cellene inneheld og kva funksjonar dei ulike delene inni ei celle har. […]

Engasjerande naturfag


Her på Tryggheim Strand ønskjer me å ha aktive elevar i klasserommet. Ein skule prega av liv, og klasserom med høg elevaktivitet anten det er i praktiske aktivitetar, munnlege diskusjonar eller sjølvstendige oppgåver. Elevar som er deltakande i si eiga læring.  Engasjerte elevar. Nysgjerrige elevar. Motiverte elevar. Det prøver me […]

Aktive elevar i klasserommetI fleire veker har 7. klasse lært om vårt biologiske mangfald, næringskjedar, utrydningstrua artar og den utrydningstrua arten bia. I dag var me så heldige og fekk besøke birøktar Bernt Jarl og fekk lære meir om birøktarjobben.   Me har og lært om honningproduksjon, livssyklusen til bia, anatomien til bia, eit […]

La bia suse


Kunne du tenkje deg å vere ringevikar hjå oss? Me treng fleire flinke og solide ringevikarar både som lærar og assistent. Lurer du på om dette kan vere noko for deg? Fyll ut dette skjemaet, eller ta direkte kontakt med rektor Brynhild Samuelsen tlf: 404 93 554 eller brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no Sjå […]

Me treng fleire gode ringevikarar!


Fredag den 18. er siste dag på Hermon. Me startet dagen rundt kl. 07:30 med ein flyalarm på høyttaleren som folk satt på for å vekke alle. Så gjekk me opp til stua og hadde andakt. Etter andakten skulle me rydde ut av romma og pakke i bussen. Rundt kl […]

Siste dag på HermonDenne dagen våkna vi opp til ein nydelig dag på Hermon. Vi starta dagen med samling i stova, der Olav hadde ein fin andakt. Etterpå gjekk vi opp til matsalen og åt nok ein gong ein veldig god frokost. I dag hadde vi faga engelsk og norsk. I engelsken såg […]

Onsdag 16 september