Daily Archives: 1. oktober 2015


Som ei fin avslutning før haustferien vitja vi idag ein småskalamodell av Noas Ark i Stavanger. Turen var ei oppleving for både vaksne og born. I arken kunne vi finna utstilte dyr og skulpturar og også nokre levande skapningar, som pytonslange og kaniner. I dei forskjellige romma i arken kunne […]

Skuletur til Noas Ark