Yearly Archives: 2015
På måndagar presenteres elevane i 1. klasse for vekas bokstav/bokstavlyd. Me jobbar med bokstaven på ulike måtar. Her følger nokre bilder frå denne veka, då vi lærte f-bokstaven.

Bokstavinnlæring i 1. klasseIkkje gå glipp av hausten si viktigaste hending, nemlig open dag her på Tryggheim Strand! 🙂 Her er du meir enn velkomen uansett. Enten du vil besøka skulen berre for å sjå korleis vi har det, om du er ven eller slektning av nokon som går her, eller om du […]

Open dag på onsdag kl 17-19!


Mellomtrinnet på Tryggheim Strand var så heldige å få vitja dei sentrale bygga i Mølleparken denne veka. Til å visa rundt stilte Mølleparkens Venner velvillig med to historiekunnige frivillige, Harald Kleven og Kåre Tjøstheim. Elevane fekk sjå innsida av, og høyre historier knytt til, Låven, Mølla, Kvernhuset, Lysthuset og ikkje […]

Mellomtrinnet vitja Mølleparkens venner


Ca ein gong i månaden arrangerer vi felleslunsj på Tryggheim Strand. Då samlast alle i storsalen og foreldre som har tid og anledning kjem. Det var god stemning på den nydelige felleslunsjen også tirsdag 3.november. Vi rettar òg ei stor takk til foreldra som bakar og står i kvar gong […]

Felleslunsj med meirsmak