Felleslunsj med meirsmak


Ca ein gong i månaden arrangerer vi felleslunsj på Tryggheim Strand. Då samlast alle i storsalen og foreldre som har tid og anledning kjem. Det var god stemning på den nydelige felleslunsjen også tirsdag 3.november. Vi rettar òg ei stor takk til foreldra som bakar og står i kvar gong vi har felleslunsj. Vi gler oss til neste felleslunsj. Kanskje du òg vil koma? 🙂

Elevane tar velvillig imot lunsjen, med bevertningen i bakgrunnen.

Elevane tar velvillig imot lunsjen, med bevertningen i bakgrunnen.

Det er kjekt å samlast ilag rundt eit godt måltid.

Det er kjekt å samlast ilag rundt eit godt måltid.