IT-avdelingen


Tryggheim Strand vert no ein såkalla “Mobilskole”. Det vil seie at vi tek i bruk tenesta som Mobilskole.no leverer. Dette medfører at vi sluttar med meldingsbøker, og går over til SMS-baserte meldingar. Dette går kjappare, og er meir påliteleg. For meir info om korleis du skal bruka tenesta kan du […]

Mobiltelefonen erstattar meldingsboka