Chromebooks til heile skulen


[x_text class=»center-text «]

Her på skulen har alle elevane kvar sin Chromebook,  og me brukar Google Apps for Education (GAFE). Det er veldig bra med gode læringsverktøy!

[line] Kva er GAFE? [/x_text]